EKG (Badania)

ekg

Badanie EKG (elektrokardiografia) to badanie, dzięki któremu można wykryć choroby serca. Podczas krótkiego i prostego testu można zaobserwować nieprawidłowości w pracy mięśnia sercowego oraz zaburzenia jego rytmu. Badanie EKG pozwala określić rytm i częstość pracy serca, wielkość komór sercowych oraz wykryć ewentualne zniszczenia serca, pogrubienia jego ścian czy nieprawidłowości w ukrwieniu serca. Do badania EKG nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Należy jednak uprzedzić lekarza o wszelkich przyjmowanych lekach. Wysiłek fizyczny (np. wejście po schodach) przed badaniem może przyspieszyć pracę serca, a przez to zaburzyć obraz. Z tego powodu kilka minut przed planowanym EKG lepiej nie wykonywać żadnego wysiłku, odpocząć i starać się zrelaksować. Dzięki temu zapis EKG będzie miarodajny.