Informacje o przychodni

Nadrzędnym celem NZOZ IS-MED-PS jest uzyskanie satysfakcji Pacjenta poprzez:
- utrzymanie wysokiego, profesjonalnego poziomu świadczonych usług medycznych,
- oferowanie usług medycznych na najwyższym poziomie jakościowym, z wykorzystaniem obowiązujących standardów, bezpieczeństwa i wymogów środowiska,
- wykorzystanie szkoleń pracowników do podnoszenia standardów realizacji usług i rozwijania nowych usług,
- przestrzeganie przepisów prawnych.

Naszym zamierzeniem jest ciągły rozwój NZOZ IS-MED-PS poprzez doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością opartego o wymagania normy ISO 9001:2015.

Dyrektor NZOZ ISMEDPS – PIOTR SZWACH

Dążeniem NZOZ jest ugruntowanie pozycji rynkowej jako solidnego dostawcy usług w zakresie:
- usług medycznych,
- rozwijanie i doskonalenie usług oraz rozszerzanie zakresu usług.

Zarządzanie jakością osiągamy prowadząc odpowiednią organizację NZOZ z określeniem kompetencji i odpowiedzialności na wszystkich szczeblach zarządzania oraz indywidualnej odpowiedzialności każdego pracownika za jakość swej pracy.

Is-Med-Ps

Kadra lekarska

lek. med.

Czachor Aleksandra

lekarz w trakcie specjalizacji z dermatologii


lek. med

Falba Andrzej

specjalista radiolog


lek. med.

Gac Grzegorz

specjalista neurochirurg


lek. med.

Gajos Andrzej

specjalista dermatologii i wenerologii


lek. med.

Głowacka Marzanna

specjalista okulistyki


mgr

Jabłczyńska Ewa

psycholog


dr

Jančina Magdalena

psycholog, psychoterapeuta


lek. med

Kubica Mariusz

specjalista psychiatrii


mgr

Mołdawa Ewa

psycholog kliniczny


mgr

Nowicka Gabriela

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień


dr n. med.

Piasecki Leszek

specjalista neurologii dziecięcej


dr n. med.

Piegza Jacek

specjalista kardiolog, angiolog


lek. med.

Pyzik-Osińska Beata

specjalista otolaryngolog


lek. med.

Szwach Piotr

specjalista neurolog


lek. med

Szwach Magdalena

lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii


lek. med

Szwach Michał

lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej


lek. med.

Wojciechowska Edyta

specjalista rehabilitacji


lek. med.

Żurawel Robert

specjalista chirurgii naczyniowej


Medycyna to Nasza misja

  • Ze wszystkich nauk medycyna jest najszlachetniejsza.

    Hipokrates
  • Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie, i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje..

    Leonardo da Vinci
  • Cokolwiek bym podczas pełnienia obowiązków zawodu mojego, a nawet poza obrębem czynności lekarskich, w życiu ludzkim zobaczył lub posłyszał, co rozgłaszanym być nie potrzebuje, przechowam w milczeniu, nigdy, nikomu, nie wypowiadając tego.

    Hipokrates

Certyfikaty TÜV Rheinland dla IS-MED-PS