ENG (Badania)

eng

Badanie ENG (elektroneurografia) - badanie rozpoznające choroby neurologiczne. Elektroneurografia to badanie neurologiczne, którego celem jest ocena funkcji nerwów obwodowych - włókien ruchowych i czuciowych. Jest ono pomocne w diagnostyce wielu chorób układu nerwowego, ponieważ pomaga zlokalizować uszkodzone nerwy, określić wielkość patologicznych zmian, różnicować ich charakter, a także określić dynamikę procesu chorobowego w badanym nerwie. W związku z tym ENG jest pomocne w diagnozie wielu chorób układu nerwowego. Przeciwwskazaniami do wykonania badania elektroneurograficznego są wszczepiony elektryczny rozrusznik serca lub elementy metalowe w sercu (np. sztuczna zastawka) lub w badanej okolicy ciała. Bezpośrednio przed badaniem należy poinformować osobę przeprowadzającą zabieg o aktualnie przyjmowanych lekach.