Fizykoterapia (Fizjoterapia)

fizykoterapia
Fizykoterapia to forma fizjoterapii polegajaca na oddziaływaniu na organizm bodźcami fizycznymi pobieranymi z natury bądź wytwarzanymi przez specjalistyczne urządzenia.

Leczenie siłami natury.

Rodzaje zabiegów fizykoterapeutycznych wykonywanych w placówkach IS-MED-PS:

  • laseroterapia,
  • naświetlanie lampą sollux,
  • prądy diadynamiczne,
  • prądy galwaniczne,
  • prądy interferencyjne,
  • jonoferezy,
  • elektrostymulacje,
  • moksa,
  • pole magnetyczne,
  • ultradźwięki.